• Korkak olan yalnızlık nedir bilmez. Sandalyenin arkasında hep bir düşman bulur.

    Vortex

damlaya damlaya göl olur

  1. Destina

    Damlaya damlaya göl olur.

    Bu atasözü olumlu ya da olumsuz anlamda da kullanılabilir. Ufak gördüğün önemsiz şeyler bir araya gelip önemli bir şeye dönüşebilir. Örneğin bozuk paralarını birik-tirerek zamanla çok paran olabilir. Başka bir örnek ise bir arkadaşını sürekli kızdırıp küstü-rürsen onun kızgınlığı büyüyüp seninle...
Üst Alt