• Korkak olan yalnızlık nedir bilmez. Sandalyenin arkasında hep bir düşman bulur.

    Vortex

Fıngır fıngır fıngırdak

Üst Alt